Popis rukovodećeg osoblja Ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu 1941. godine

Osnivanjem Ministarstva prometa i javnih radova 24. lipnja 1941. sav promet, pa tako i željeznice su postali sastavni dio Ministarstva Hrvatskog domobranstva sa sjedištem u Zagrebu, odnosno potpale su pod Zapovjedništvo cjelokupnih oružanih snaga NDH.Prvi ministar navedenoga Ministarstva bio je Slavko Kvaternik, zamjenik Poglavnika, koji je preuzeo zapovjedništvo nad cjelokupnim oružanim snagama i cjelokupnim prometom …

Spisak radnika uposlenih u ložionicama Sarajevo, Alipašin Most, Podlugovi i Višegrad, svibanj 1941. godine

Uvidom u evidenciju, (JDŽ/HDŽ 1941-1945., neobjavljeni fond), koji se nalazi u Državnom arhivu BiH u Sarajevu, donosimo spisak radnika uposlenih u ložionicama Sarajevo, Alipašin Most, Podlugovi i Višegrad pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu, svibanj 1941. godine. Spisak je sačinjen na osnovu brzojavnog naređenja od strane Ministarstva Domobranstva – Odjel za željeznički promet. Zatečeno …

Spisak/iskaz službenika islamske vjeroispovijesti pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica (HDŽ) Sarajevo sačinjen 21. srpnja 1941. godine

Uvidom u evidenciju, JDŽ/HDŽ 1941-1945., neobjavljeni fond, koji se nalazi u Državnom arhivu BiH u Sarajevu, donosimo spisak/iskaz službenika islamske vjeroispovijesti pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica (HDŽ) Sarajevo sačinjen 21. srpnja 1941. godine. Spisak je sačinjen na osnovu brzojavnog naređenja (od 21.07.1941. godine, broj 1341 F) od strane Ministarstva Domobranstva – Odjel za željeznički promet. …

Popis inženjera strojarske službe Ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu 1941.

Društvo inženjera u Sarajevu traže popis svih inženjera zaposlenih u Ravnateljstvu željeznica, sekcijama za održavanje pruge, ložionama, željezničkim radionicama i u sekcijama za izgradnju pruge na cijelom području Bosne i Hercegovine. Uvidom u evidenciju, koji se nalazi u Arhivu BiH u Sarajevu, donosimo dostavljen spisak inženjera strojarske struke koji su zaposleni u Ravnateljstvu HDŽ Sarajevo …

Uspomena na šumsku željeznicu „Jasenica“ u srezu travničkom

Piše: Srećko Ignjatović U ovom kratkom istraživanju donosimo sažeti prikaz projektovanja i izvođenja radova na izgradnji rudničko-željezničke komunikacije Bila Stara – Rudnik „Vrbica“, zatim šumske željeznice Bila Nova – Trenica, odnosno šumske željeznice „Jasenica“ čija se trasa proteže od Bile do šumskih područja sliva rijeke Jasenice. Ovim objavljivanjem činimo pokušaj da se istrgnu iz zaborava …

Iz historije šumske pruge „Ilijaš – Misoča“

Piše: Srećko Ignjatović Ovaj rad i tekst u prvom dijelu predstavlja pokušaj i ima zadatak da u kraćim potezima i sažetom obimu prezentira što realniju i vjerniju sliku industrijalizacije mjesta Ilijaš od vremena austrougarske uprave (1878-1918), Kraljevine SHS/Jugoslavije (1919-1941) i Socijalističke federativne republike Jugoslavije (1945-1992) sa posebnim akcentom na razvoj i eksploataciju šuma u dolini …

Iz historije šumske željeznice u Begov Hanu

Piše: Srećko Ignjatović Što više odmičemo u sadašnjosti to više blijede događaji prošlosti. Ti događaji blijede iako su povezani usmenom predajom ili ono što je zabilježila kronika tadašnjeg vremena. Što je sačuvano predajom od rijetkih pojedinaca koji danas više nisu živi, a ono što je zabilježila kronika ‘rasijano’ je po raznim listovima i časopisima koje …

Ilidžanci vagoni, (h)istorija

Prilikom istraživanja o historiji bosanskohercegovačkih željeznica često se u dokumentima ili starim fotografijama pojavljivao podatak o vagonima tzv. „Ilidžancima“. Postavlja se pitanje, kada su nastali, gdje su sve saobraćali i kako su dobili ovaj naziv? Za sve vas koji volite željeznicu, ovom prilikom, želimo sa vama podijeliti interesantnu priču i pokušati riješiti misteriju kratkim istraživanjem …

Pionirska željeznička pruga Švrakino Selo – Kotorac – 1948. godine

Devetnaestog septembra 1948. godine održan je miting omladine grada Sarajeva povodom puštanja u saobraćaj prvog dijela pionirske pruge Sarajevo – Krupac, i to od Švrakina Sela do Donjeg Kotorca u dužini od 4200 metara. Na mitingu je učestvovalo nekoliko hiljada sarajevskih pionira, koji su bili oduševljeni izgradnjom prvog objekta, koji će služiti njima za razonodu …

Privremeni spisak putničkih i službenih kola za putničke vozove JZ-a za 1955. godinu

Predstavljamo knjižicu broj 241, Jugoslovenske železnice, GDJŽ br. 3668/54, u naslovu: „Privremeni spisak putničkih kola i službenih kola za putničke i teretne vozove normalnog koloseka i koloseka 1,00, 0,75, 0,76 i 0,60 m“ sa važnošću od 15. februara 1955. godine. Ovom prilikom, zbog obimnog materijala, predstavljamo samo spisak putničkih i službenih kola za putničke vozove …